Thông báo V/v kéo dài thời gian tạm nghỉ học phòng chống Virus Corona đến hết tháng 02/2020 -

Thông báo V/v kéo dài thời gian tạm nghỉ học phòng chống Virus Corona đến hết tháng 02/2020 -

Thông báo V/v kéo dài thời gian tạm nghỉ học phòng chống Virus Corona đến hết tháng 02/2020 -

Thông báo V/v kéo dài thời gian tạm nghỉ học phòng chống Virus Corona đến hết tháng 02/2020 -

Thông báo V/v kéo dài thời gian tạm nghỉ học phòng chống Virus Corona đến hết tháng 02/2020 -
Thông báo V/v kéo dài thời gian tạm nghỉ học phòng chống Virus Corona đến hết tháng 02/2020 -
\r\n\r\n\r\n
Thông báo V/v kéo dài thời gian tạm nghỉ học phòng chống Virus Corona đến hết tháng 02/2020

Kính gửi Quý Phụ huynh!

Thực hiện công văn số 544/UBND - VX ngày 14 tháng 02 năm 2020 về việc kéo dài thời gian tạm nghỉ cho các bé đến hết tháng 2 năm 2020. Trường MN Lovely Kids trân trọng thông báo đến toàn thể Quý Phụ huynh về kế hoạch này. Rất mong Quí Phụ huynh chung tay cùng nhà trường để cho các bé an toàn trong thời gian dịch bệnh.

Trân trọng!

 Ban Giám Hiệu trường 

 

Gọi điện
SMS
Chỉ đường
Hotline: 0944383848