CHƯƠNG TRÌNH

CHƯƠNG TRÌNH

CHƯƠNG TRÌNH

CHƯƠNG TRÌNH

CHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG TRÌNH
\r\n\r\n\r\n
CHƯƠNG TRÌNH

+ Theo giáo trình của Bộ Giáo Dục Đào Tạo Việt Nam và Fastrackids Hoa Kỳ

+ Phương pháp giáo dục là sự kết hợp hài hòa giữa Công nghệ tương tác, Học tập chủ động, Thực hành và trải nghiệm.

+ Mục tiêu giúp trẻ phát triển toàn diện các mặt: thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, thẩm mỹ, tình cảm xã hội.

Gọi điện
SMS
Chỉ đường
Hotline: 0944383848