Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi
Giá trị cốt lõi
\r\n\r\n\r\n
Giá trị cốt lõi

Lovely Kids Preschool đem lại môi trường an toàn, thân thiện và hiệu quả cho việc học tập và phát triển nhân cách của trẻ. Vì vậy giá trị cốt lõi chúng tôi đem đến cho trẻ là:

 

 

 

01 

Tính độc lập

Trẻ phát huy tính tự lập và tự học

 

 

 

 

 

 

02

Sự tự tin 

Trẻ độc lập trong tính cách, tự chủ trong tư duy và tự tin thể hiện cá tính và năng lực của bản thân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

Tính kỉ luật

Với phương châm “Tình yêu thương vô điều kiện và đặt ra giới hạn cho các hành vi”, trẻ hình thành tính tự kỉ luật cho bản thân.

 

 

 

 

 

 

 

04

Sự tôn trọng

Trẻ biết cách tôn trọng bản thân, môi trường và những người xung quanh.

 

 

 

 

 

 

 

 

05

Tinh thần hợp tác

Trẻ phát triển khả năng làm việc nhóm, biết cách hợp tác, chia sẻ cùng hướng tới thành công.

 

 

 

 

 

 

 

 

06

Tình yêu thương

 Trẻ học được cách nuôi dưỡng các mối quan hệ và thúc đẩy tình yêu thương, sự tin tưởng lẫn nhau.

 

 

 

Gọi điện
SMS
Chỉ đường
Hotline: 0944383848