Đặc trưng của phương pháp Montessori

Đặc trưng của phương pháp Montessori

Đặc trưng của phương pháp Montessori

Đặc trưng của phương pháp Montessori

Đặc trưng của phương pháp Montessori
Đặc trưng của phương pháp Montessori
\r\n\r\n\r\n
Đặc trưng của phương pháp Montessori

♥ Trẻ tự lựa chọn hoạt động (với điều kiện là các hoạt động này đã được giáo viên lên kế hoạch sắp xếp trước)

♥ Trẻ không bị ngắt quãng hay làm phiền trong quá trình ‘làm việc’

♥ Học sinh học hỏi khái niệm, kiến thức thông qua trải nghiệm thực tế với các học cụ, mô hình mang tính chất khám phá, xây dựng, hơn là học theo chỉ dẫn trực tiếp từ phía giáo viên.

♥ Các học cụ giáo dục đặc biệt được Bà Montessori và đồng sự nghiên cứu, sáng tạo và phát triển nên.

 

Gọi điện
SMS
Chỉ đường
Hotline: 0944383848